2022 Güncel Fiyatlar

 MANİKÜR 200
 PEDİKÜR 300
 MANİKÜR  + KALICI OJE 400
 PEDİKÜR +KALICI OJE 400
 PROTEZ TIRNAK ÇIKARMA 150

TIRNAK GÜÇLENDİRME+ KALICI OJE 

400

 JEL TIRNAK 400
 AKRİLİK TIRNAK 700
 JEL TIRNAK BAKIM 350
 NAİL ART 1 TIRNAK + 10 TIRNAK  30-300
 ŞABLON 550
 TIRNAK YEME  500
 AKRİLİK BAKIM 400
 OMRE MODELE GÖRE 150-200-300
 FRENC MODELE GÖRE 150-200-300
 ERKEK MANİKÜR 400
 ERKEK PEDİKÜR 500
 ERKEK TIRNAK YEME 700
 TIRNAK TAMİRİ (1 TIRNAK) 60
 1 ADET PROTEZ  (EL VEYA AYAK) 70